Plats Tillgängliga exemplar
- 18 av 33
ISBN 9789151104836

Metafor 3

Edvardsson, Jenny, 1975- (Gleerups, 2021) - Språk Övriga germanska språk Svenska, 142 sidor

Metafor 3 täcker kursen Svenska 3. Läsning och text i fokus och det finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla. Eleverna får läsa olika texter och ta del av hur texttyper byggs upp. I varje avsnitt finns läs- och skrivmallar, guider, kamratrespons- och självskattningsformulär. Kamratrespons och självskattning tränar förmågan att granska eget och andras arbete. För gymnasiet

Ämnen

Svenska språket Swedish language